Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Skupina RADKA Group
Česky | English 

Suroviny pro gumárenství SunRub®

Společnost SunTechem Solutions s.r.o. se zabývá zakázkovou výrobou surovin pro gumárenský průmysl dodávaných pod obchodním označením SunRub®.  V oblasti surovin pro gumárenský průmysl se zaměřujeme hlavně na bezprašnou úpravu vulkanizačních činidel, urychlovačů a aktivátorů vulkanizace.

Pro všechny výrobky SunRub® jsou zpracovány a na požádání dodávány Technické listy a s první dodávku i bezpečnostní listy. V případě, že jde o materiál ADR, potom v příslušném národním jazyce. S každou dodávkou je dodáván atest garantující shodnost výrobku s deklarovanými parametry v technickém listu.

Nabízíme:

Připravované formy:

Přednosti produktů SunRub®:

Soubory ke stažení

Přehled výrobků SunRub® XLS

Přehled výrobků SunRub®

SkupinaObchodní názevPopis, použití
Thiazoles SunRub®MBT/O-1
SunRub®MBT/WG-70
SunRub®MBT/EG-75
Středně rychlý, kyselý, nízkomodulární urychlovač vhodný pro přírodní i syntetický kaučuk. Lze jej použít v širokém rozmezí teplot, od 120°C do 160°C, Používá se do směsí na pneumatiky, technickou pryž, dopravníkové pásy, hadice, obuv, podlahoviny apod. Je nevhodný pro potravinářskou a zdravotnickou pryž.
Thiazoles SunRub®MBTS/O-1
SunRub®MBTS/WG-70
SunRub®MBTS/EG-75
Středně rychlý, kyselý, nízkomodulový urychlovač. Má vyšší kritickou teplotu než MBT, takže je při zpracování bezpečnější. Nad 135°C projevuje stejnou aktivitu jako MBT. Vulkanizáty se vyznačují výbornou odolností vůči stárnutí. Používá se podobně jako MBT tam, kde je třeba větší bezpečnost při zpracování.
Thiazoles SunRub®MBS/PG
SunRub®MBS/MG
Rychlý, vysoko modulový urychlovač se zpožděným účinkem, dodávající vulkanizátu výborné mechanické a dynamické vlastnosti a odolnost proti stárnutí. Používá se stejně jako CBS, především tam, kde je požadována vyšší zpracovatelská bezpečnost.
Sulfenamides SunRub®CBS
SunRub®CBS/O-1
SunRub®CBS/WG-70
SunRub®CBS/MG
SunRub®CBS/EG-80
Je rychlý, vysokomodulový urychlovač se zpožděným účinkem. Při zpracování je je velmi bezpečný, při teplotách nad 135°C je velmi účinný. Lze jej použít pro směsi s velkým obsahem sazí, se světlými aktivními plnivy nebo s regenerátem. Je vhodný k masivních výrobků v lisu nebo v páře. Odolnost vulkanizátu vůči stárnutí je velmi dobrá. Dodává vulkanizátu výborné dynamické vlastnosti. 
Sulfenamides SunRub®TBBS/EG-8 Je rychlý, vysokomodulový urychlovač se zpracovatelskou bezpečností mezi CBS a MOR. Používá se při výrobě pneumatik, dynamicky namáhaných výrobků, technické pryže, hadic a kabelů.
Thiurams SunRub®TMTD/WG-80
SunRub®TMTD/EG-75
SunRub®TMTD/EG-80
Středně rychlý modulový urychlovač s ostrou vulkanizační křivkou ve směsích s normálně dávkovanou sírou, s velmi plochou křivkou ve směsích nízkosírových a bezsírových. Nevyžaduje aktivaci, ale sám je velmi dobrým aktivátorem. Používá se k rychlé vulkanizaci technických výrobků, např. při výrobě transparentní a potravinářské pryže, podlahovin, izolaci elektrických vodičů, všeobecně pro vulkanizaci v teplém vzduch.
Thiurams SunRub®TMTM/EG-80 Středně rychlý modulový urychlovač, nejbezpečnější z  thiuramové řady. Typické použití je ve směsích k výrobě pryže transparentní, pěnové a chirurgické i v oblasti nátěrových hmot.
Thiurams SunRub®TETD/EG-80 Středně rychlý urychlovač s ostrou křivkou ve směsích obsahujících síru. Vulkanizáty mají dobrou odolnost proti stárnutí a výbornou odolnost proti zvýšeným teplotám.
Thiurams SunRub®DPTT/EG-75 Sekundární urychlovač s TMTD dávající pryž s velmi dobrou odolností proti stárnutí. V bezsírových směsích způsobuje dobrou zpracovatelskou bezpečnost.
Thiurams SunRub®TBzTD/EG-70 Doporučuje se jako primární, nebo sekundární urychlovač do směsí na základě NR, SBR a NBR, ve směsích CR působí jako retardér vulkanizace. Používá se při výrobě technické pryže odolné zvýšeným teplotám, izolací vodičů el. Proudu a plášťů kabelů.
Dithiocarbamates SunRub®ZDEC/EG-75 Středně modulový ultraurychlovaš, velmi aktivní při teplotách 90°- 100°C. Používá se jako primární urychlovač pro latexové směsi, v kombinacích pak k dosažení krátkých vulkanizací a rachlého nástupu vulkanizace suchých směsí v teplém vzduchu nebo páře.
Dithiocarbamates SunRub®ZDBC/EG-75 Středně modulový ultraurychlovač, účinný i v nepřítomnosti aktivátorů vulkanizace při teplotách 95°- 120°C. Používá se jako primární i sekundární urychlovač v suchých i latexových kaučukových směsích při výrobě bílého a světle zbarveneho zboží, potravinářské pryže, plášťů kabelů, máčeného zboží, pěnové pryže a lepidel.
Dithiocarbamates SunRub®ZDMC/EG-70 Středně modulový ultraurychlovač. Velmi aktivní je při teplotách nad 90 - 100°C. Používá se především v latexových směsích a cementech, v kombinacích potom pro tzv samovulkanizující směsi, krátké vulkanizace a rychlý nástup vulkanizace při vulkanizace v teplém vzduchu a páře.Použití vtransparentních a světlých výrobcích, máčeném zboží, nátěrech a kabelech.
Dithiocarbamates SunRub®ZBPD/EG-50 Velmi rychlý urychlovač, zejména pro EPDM, ale i další kaučuky vulkanizovatelné sírou, aktivní ve směsích plněných minerálními plnivy i sazemi. Výrazně zlepšuje odolnost pryží vůči reverzi.
Dithiocarbamates SunRub®ZBEC/EG-75 Ultraurychlovač s relativně nízkou kritickou teplotou. Při vulkanizacích pod 120°C dává kaučukovým směsím delší dobu zpracovatelské bezpečnosti než ostatní dithiokarbamáty. Používá se především pro latexy NR a SBR a roztoky na jejich bázi.
Dithiocarbamates SunRub®TDEC/EG-75 Jde o vhodný primární i sekundární urychlovač sirné vulkanizace latexových i suchých směsí na bázi NR, SBR, NBR IIR a EPDM určených k výrobě lisované a vytlačované technické pryže.
Guanidines SunRub®DPG/EG-70 Zásaditý, poměrně bezpečný urychlovač. Aktivní při teplotách nad 135°C a do 160°C. Zvyšuje modul pryže a dodává jí vysokou pevnost a dobré dynamické vlastnosti. Samotný lze použít pro výrobu tvrdé pryže, v kombinaci pro technickou pryž a obuv.
Thioureas SunRub®ETU/EG-80 Ve směsích CR typu G je ultrarychlým a dostatečně bezpečným urychlovačem, ve směsích CR typu W se projevuje krátkou dobou zpracovatelské bezpečnosti. Vulkanizáty mají výbornou odolnost vůči stárnutí.
Thioureas SunRub®DETU/EG-80 Urychlovač pro CR (typu W), aktivnější než dibutylthiomočovina. Sekundární urychlovač pro NR, SBR, NBR, EPDM a CIIR, kde působí také jako antiozonant. Vulkanizátu dodává výbornou odolnost vůči trvalé deformaci.
Thioureas SunRub®HMT/O-3
SunRub®HMT/WG-80
SunRub®HMT/EG-80
Velmi pomalý, bazický, nízkomodulový a při zpracování bezpečný urychlovač. Slouží k aktivaci Thiazolů a Thiuramů. Pro CR kaučuk je velmi rychlým urychlovačem. Používá se jen velmi zřídka , např. pro transparentní směsi; nové využití je v systémech HRS pro přímé pojení pryže s textilem nebo jnými výztužnými materiály.
Antidegradants SunRub®IPPD/PG Vysoce účinný antidegradant pro přírodní i syntetický kaučuk.
Antidegradants SunRub®6PPD/PG Silný antioxidant a antiozonant pro přírodní i syntetické kaučuky. Chráni výrobky jak při statickém, tak i dynamickém namáhání.
Antidegradants SunRub®TMQ/PG Antioxidant vhodný především pro stabilizaci.
Curing Agents SunRub®IS/EG-67
SunRub®IS/0-20
Nerozpustná síra se používá jako vulkanizační činidlo. Obsahuje polymerní síru, která se nerozpouští v kaučuku, proto nedochází k jejímu vykvétání na povrch vulkanizátu. Pro tuto vlastnost se používá do směsí, u nichž by výkvět měl negativní vlivna potřebnou konfekční lepivost, do nánosových a vysoce plněných kaučukových směsí.
Curing Agents SunRub®IS/0-33 Vulkanizační činidlo kaučukových směsí. Je nerozpustná v kaučuku, proto nedochází k jejímu vykvétání. Použití do směsí pro pneumatiky, dopravníkové pásy, protektorovací směsi, vestvené hadice apod.
Curing Agents SunRub®SIS/O-20
SunRub®SIS/EG-75
Směs rozpustné a nerozpustné síry. Síra se používá jako vulkanizační činidlo. Obsahuje polymerní síru,která se nerozpouští v kaučuku.proto nedochází k jejímu vykvétání na povrch vulkanizátu. Pro tuto vlastnost se používá do směsí, u nichž by výkvět měl negativní vlivna potřebnou konfekční lepivost, do nánosových a vysoce plněných kaučukových směsí.
Curing Agents SunRub®S/O-1
SunRub®S/EG-80
Vulkanizační činidlo pro směsi na bázi přírodních i syntetických kaučuků. Olejovaná verze snižuje riziko samovznícení, snižuje zdravotní rizika a snižuje ztráty při manipulaci.Peletizovaná verze zefektivňuje míchací proces.
Retarders SunRub®CTP/EG-50
SunRub®CTP/EG-80
Inhibitor navulkanizování pro přírodní i syntetické kaučuky.
Retarders SunRub®Sb2O3
SunRub®Sb2O3/WG-90
SunRub®Sb2O3/EG-85
Retardér hoření pro všechny druhy plamenu odolných výrobků.
Vulcanizing Agents SunRub®DTDM/EG-80 Nebarvící door síry pro vulkanizaci směsí na bázi přírodních i syntetických kaučuků. Specálně navržený pro NBR směsi.
Vulcanizing Agents SunRub®ZnO/WG-80
SunRub®ZnO/EG-80
Aktivátor vulkanizace užívaný ve směsech na bázi NR a syntetických kaučuků.
Vulcanizing Agents SunRub®MgO/EG-50 Aktivátor vulkanizace částečně vhodný pro CR kaučuky a lepidla.

Máte-li požadavek na zpracování neuvedeného typu, kontaktujte nás.

 

Kontaktní (poptávkový) formulář

* Jméno a příjmení
* Email
* Mobil
Text zprávy

Suntechem Solutions – zakázkové kompaundy a masterbatche SunComp pro vaši plastikářskou výrobu

Sídlo společnosti

SunTechem Solutions s.r.o.
Pod Kasárny 724
533 41 Lázně Bohdaneč

Telefon: (+420) 466 924 911
Fax: (+420) 466 921 586

E-mail: info@suntechem.cz
Web: www.suntechem.cz

Výroba, obchodní oddělení a sklady

SunTechem Solutions s.r.o.
areál Synthesia, část UMA
533 54 Pardubice-Rybitví

Telefon: (+420) 466 924 911
 

E-mail: info@suntechem.cz
Web: www.suntechem.cz

SunTechem Solutions s.r.o. © 2016 • Všechna práva vyhrazena.

Webdesig: 2123design s.r.o. • Programováno v MagicHouse s.r.o.